שירותי חשבות ויעוץ עיסקי

מעטפת שירותים מקצועיים שתספק לכם את הכלים המלאים להבנת התוצאות העיסקיות, ולקבלת החלטות מושכלות.

שיפור ביצועים
טיוב תהליכים ארגוניים עסקיים

ליווי מקצועי אישי לניתוח התוצאות העיסקיות, בניית מודל תימחור, ניתוחי רגישות, מחקר השפעות משתנים – קהל לקוחות, תקופות בשנה, רמת תימחור ועוד. בין היתר, בחינה ויעוץ תהליכים ארגוניים עסקיים, יעוץ תהליכי משולב טכנולוגי.

בשירות של יעוץ תהליכים, אנו עורכים סדרה של פגישות עם ההנהלה והצוות בשטח, מבצעים מיפוי והגדרת הצמתים המשמעותיים בתהליך, ומאפיינים עבורכם תהליך נכון, המלצות ליישום כולל שילוב פתרונות טכנולוגיים במידת הצרך. אנו מלווים אתכם גם בתהליך ההטמעה, תוך מענה זמין והתאמה און-ליין של אפיון והגדרה מחדש עד לתוצאה האופטימלית.

תכניות עסקיות

תכנית עסקית מקיפה תכלול מסגרת מלאה לפעילות המתוכננת, התכנית תתן מענה לסוגית ההיתכנות הכלכלית של המיזם, מציאת ההון הדרוש להשקעה, הערכת צפי ביצועים ולו"ז. 

התכנית יכולה להיות מוכוונת 'פנים' – לצרכי היזם ותכנון משותף לפעילות היזמית, וכן יכולה להיות מוכוונת 'חוץ' – במטרה להגשה למשקיעים, בנקים, המדען הראשי וגורמים מממנים שונים. 

בין היתר נתייחס לפוטנציאל השוק, תחזית רווח, מימון נדרש, ניתוחי רגישות, נקודת איזון וצפי שנים להחזר ההשקעה. 

KU273L0WTW.jpg

חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה לבית הדין ולבית משפט בתחומים כלכליים וחשבונאיים. 

התמחות מיוחדת בשכר עובדים, היכרות מעמיקה עובדים בחוזה אישי, עובדים בתנאי דירוג, פיצול למספר תפקידים. התיחסות להוראות החוק, פסיקה, והתנהלות נורמטיבית, והצגת תחשיב מקצועי מגובה באסמכתאות. 

צור קשר